15 години вестник „Мляко+“ работи в полза на бранша
История на МЛЯКО+

За 15 години от издаването на вестник Мляко+ той се превърна в трибуна и институция на Асоциация на млекопреработвателите в България. На неговите пожълтели страници могат да се прочетата множество статии, научни разработки, съвети, информации, полезни неща за бранша и млечния сектор.

Вестник Мляко+ е желано четиво за научните работници, технолози, млекари и всички заинтересовани от развитието на млечния сектор.

От пет години вестник „Мляко+“ има нова графична и тематична концепция.

Във всеки брой неговите читатели получават новини, актуална информация, проблемни материали, анализи, международна информация, любопитни факти и много други.

Вестник Мляко+ отразява обективно всички събития, участва в европейски проекти и програми, които не само отразява, но и изпълнява. Дейността на вестника е водеща в живота на Асоциация на млекопреработвателите в България.

Контактите на изданието на различни нива в иерархията на изпълнителна, законодателна власт, международни, с неправителствени организации, синдикати, връзки с медиите и други създават комфорт на членовете и възможност за решаване на проблеми и извършване на действия.

Вестник Мляко+ се утвърди и израстна, стана приеман и обичан, търсен не само в бранша и млечния сектор, но и в цялата хранително- вкусова промишленост.

Той е лицето на българския млекопреработвателен бранш!


Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мултивак Генезис Лаборатории