14 % ПОВЕЧЕ ИЗКУПЕНО МЛЯКО ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

 

Засушливото лято в Западна Европа, заедно с високите нива на търсене на млечни продукти в Европа и по света като цяло дадоха възможност за запазване цените на суровото мляко и у нас. Съществува умерено силна ценова интегрираност на изкупната цена в България със средните за ЕС, като българската цена реагира по-силно с около 1 месец закъснение от изменението на средноевропейските цени.  За първото шестмесечие на 2018 г. по данни на МЗХГ е изкупено приблизително 339 хил.т (14% повече) краве мляко в сравнение със същия период на миналата година. Първоначалната оценка на САРА е преработеното краве мляко в мандрите да достигне 612 хил.т. Вероятно в края на годината ще има корекция нагоре с около 3%.

 


Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Данон Генезис Лаборатории