Полезна информация

12% се свиват приходите от продажби на компаниите в сектор "Мляко и млечни изделия"

 

Топ 25 от класацията на "Регал" на преработвателите показва, че през 2015 г. продажбите на повечето дружества спадат

Силвия Радославова, КАПИТАЛ

Срив в цените на млякото заради увеличено световно предлагане и ограничено търсене. Затворен от ембарго руски пазар. Наплив на по-евтини европейски млечни продукти към България. В такава среда са работили българските млекопреработвателни предприятия през 2015 г., а негативните процеси са дали отражение и във финансовите им отчети. Приходите от продажби на 15 от 25-те най-големи производителя се свиват, а ръстът при растящите десет рядко е двуцифрен процент. С по-забележителен скок в продажбите са само три компании. Това са производителят на марките Lacrima и Frezco "Лодис инвест" (ръст 188%), великотърновската "Лактима", която произвежда айрани, млека и млечни десерти с марката "Балкан" (ръст 34%) и "Интер Ес–2000", която е собственик на мандрата в Ситово и прави продукти под едноименния бранд (ръст 32%).
Средният спад на приходите в топ 25 е 1.8%. Новост в класацията за 2015 г. е разместването на върха ѝ. "Обединена млечна компания"(ОМК) и "Тирбул" запазват водещите си места. На трета позиция вече е "Меггле България", което оставя бронзовия медалист от 2014 г., "Шрайбер фуудс България", четвърти. Причина за размяната на местата е сериозното свиване (13.2%) в продажбите на "Шрайбер фуудс България", които произвеждат млечните продукти под марката Danone.

Снимка на сектора
Въпреки кризата млечната индустрия държи лидерската позиция по стойност на продажбите в "Регал 500+". През 2015 г. оборотите в нея са за близо 810 млн. лв., което е около 100 млн. лв. повече в сравнение с втория най-оборотен сектор—захарните и шоколадови изделия.
По данни на Министерството на земеделието и храните през 2015 г. предприятия в страната са преработили 523 млн. т сурово мляко, 94% от които краве. Най-голям е бил обемът на производство на кисело мляко, пакетирано прясно мляко и бяло саламурено сирене. Анализ на "ИнтелиАгро" за млечния сектор откроява две важни тенденции в него. Увеличава се производството на готово за консумация прясно мляко—обемът му се удвоява за 10 години. Само през 2015 г. ръстът е 14%—до 74 млн. литра. Има устойчива диверсификация—правят се все повече сирена, различни от традиционните бяло саламурено и кашкавал, и продукти от мляко, различно от кравето.
Делът на износа в продажбите на мляко и млечни продукти се увеличава с 14% спрямо година по-рано, но без експортът да нараства в стойност. Най-изнасяните продукти са били сирената и изварата (178.5 млн. лв.), следвани от неконцентрирано мляко и сметана (14.4 млн. лв.) и кисело мляко (13.6 млн. лв.), чийто експорт е намалял с 12% спрямо 2014 г.
"Български износ отговаря на търсенето в държавите от ЕС и Америка. В последните години развитие търпи единствено бялото саламурено сирене. Макар да е типично балкански продукт, той става все по-разпознаваем по света и вече почти няма голям град без ресторант, който да не предлага салати с бяло сирене", казва Симеон Присадашки зам.-председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и собственик на "Жоси". Той е оптимист, че сегашната криза е към е края си. "Докато доскоро имаше излишък на суровина, сега има недостиг. Международната конюнктура е такава, че цените тръгват нагоре и кризата затихва."

Лидерът
През 2015 г. една пета (или 21.5%) от продажбите в млечната индустрия са били нправени от "Обединена млечна компания", "Тирбул" и "Меггле България". От челната тройка с ръст на продажбите в стойност през 2015 г. е единствено ОМК. Дружеството е част от гръцката група Vivatria, която произвежда в няколко различни направления на хранителната индустрия. Основен акционер в ОМК е Delta Food. Българското дружество произвежда марките "Верея", "Фибела", "Ханско" и "Русалка". Ръстът в оборота на компанията спрямо 2014 г. е 5.4%, а дялът ѝ от общите приходи от продажби през 2015 г. е 8.9%.
"Органичният ръст в продажбите през годината се дължи на разширяването на портфолиото и допълнителното развитие на дистрибуцията. Освен положителния ръст на основния продуктов асортимент с най-растящи продажби бяха опаковките от 2 л прясно мляко и кашкавал "Верея". Въпреки трусовете със затварянето на някои международни вериги развитието в регионaлно-организираната собствена директна дистрибуция донесе по-високите търговски резултати", обяснява Йолита Ботева, маркетинг директор на ОМК. Компанията е работила основно на вътрешния пазар, макар че има сертификация за износ към Русия. За ОМК най-продаваните продукти в България са свежите млечни продукти—серията пресни и кисели млека от марката "Верея. Най-голям ръст на продажбите в стойност (10.3%) има при прясното мляко.
През 2015 г. ОМК е направила инвестиции за 1 млн. лв., а персоналът на групата се е увеличил до 512 заети, което е свързано с разширяване на търговската ѝ дейност, пише в доклада за дейността. Планираният ръст на нетните продажби през 2016 г. е 5%. Записани са намерения за нови инвестиции от близо 5 млн. лв. Йолита Ботева определя като предизвикателства пред компанията на този етап цената и качеството на суровото мляко, динамиката в развитието на модерната търговия, политиката на конкурентите на пазара, която се характеризира с агресивната ценова политика. Предизвикателство е и все по-големият наплив на вносни и евтини UHT продукти.

Другите в топ 3
Свиването в оборота на втората в класацията "Тирбул" е 3.3%, а третата "Меггле" има спад на продажбите от 1.4%.
"Тирбул" се контролира от гръцката група Tyras, която е с фокус върху преработката на мляко. Българското предприятие произвежда твърди сирена, кашкавал и извара. На местния пазар е представено с марката Olympus, която през 2017 г. ще навърши 10 години в търговската мрежа. Компанията е експортно ориентирана. Според отчетите ѝ над 80% от продажбите през 2015 г. са били на външните пазари. "Основните ни приходи продължават да бъдат от износ, като към 2016 г. износът представлява около 65% от продажбите. С всяка година делът на продажбите на местния пазар нараства и за 2017 г. планираме да достигне 40% от оборота", обяснява бранд мениджърът на "Тирбул" Пламен Иванов.
През 2015 г. компанията инвестира 15 млн. лв., за да разшири фабриката си в Сливен. Инвестицията е в нови машини и съоръжения. Инсталирана е автоматична поточна линия за производство на твърдо сирене, нови складови помещения с пълна автоматизация на операциите и др. Площта и капацитетът на завода са удвоени. Заради инвестиционния проект, който е финализиран през 2016 г., през предходната година предприятието не е работило с пълния си капацитет.

Усилията на компанията са били насочени и към увеличаване на клиентската мрежа в магазините и в развитието на дистрибуторската мрежа в големите градове. Фирмата разширява и портфолиото си. "Тирбул" е влязла в сегмента на биомлякото и е пуснала нов продукт—кисели млека 3.6% и 4.5%, произведени по традиционна рецепта с български закваски. "Тази година стартирахме и био прясно мляко, което е сертифицирано от Austria BIO Garantie и е на достъпна за крайния потребител цена", коментира бранд мениджърът на "Тирбул". Компанията отчита ръстове във всички категории—сирена, кашкавали, масло, но най-динамично се развиват продажбите на пресните и киселите млека.
"Инвестиционният проект приключи през април 2016 г. и предприятието заработи с новите си мощности през май. Към 30 ноември се отчитат около 53 млн. лв. приходи. Прогнозите за 2017 г. са приходите от продажби да достигнат 90 млн. лв.", казва Иванов.
Мениджмънтът на "Меггле България" се въздържа да коментира резултатите от 2015 г. и прогнозите за 2016 г. Компанията произвежда мляко и млечни продукти под едноименната марка и е част от германската група Meggle. Във финансовия отчет на българското дружество е посочено, че е през 2015 г. е запазена тенденцията за нарастване на обемите на продукцията, и в частност на брандирания асортимент. Политиката на компанията при подбор на клиентите е да работи предимно с големи и утвърдени търговски вериги, което гарантира по-малък ценови и кредитен риск. През 2015 г. 69% от приходите идват от търговски сделки с 10 клиента.

Основни акценти за сектора:

Приходите от продажби на компаниите в сектора се свиват с 12%.

• 810 млн. лв. оборот за 2015 г.
• Наблюдаваме разместване в челната тройка
• Приходите от продажби на 15 от 25-те най-големи производителя се свиват, а ръстът при останалите десет рядко е двуцифрен процент.

 

 INTRAMA1 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Данон