СТАНОВИЩЕ НА АМБ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПРОМЯНА НА БДС

Във връзка с публикации в медиите за промяна на Български Държавен Стандарт /БДС/ за кисело мляко  Асоциация на млекопреработвателите в България внесе становище до БИС. В становището се изразява позицията на АМБ за спиране на процедура за промяна на националния стандарт. Фирмите, членуващи в Асоциация на млекопреработвателите в България са национално отговорни, защитават традициите и идентичността на българските млечни продукти.

Професионалната общност, научните работници, технолози и експерти са на мнение, че чрез промените в БДС се цели да бъдат направени лобистки промени, които са в интерес на чужди фирми и държави.

БДС стандартът за нашето кисело мляко е визитната картичка на България пред света.

Документи

Мандра Лесидрен ЕООД Мандра Чех Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Данон