Ще има възможности за развитие на дуалното обучение в бранша по швейцарски модел

ОПРЕДЕЛЯТ  СЕ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИК ТЕХНОЛОГ

 

Втора работна среща - семинар за определяне на профила на бъдещия техник-технолог се състоя по швейцарския проект за въвеждане на дуално обучение в средните професионални училища. Срещата отново бе във формат  специалисти по дуално обучение- учители от средни професионални гимназии и НАПОО, експерти от МОН, екип от Швейцария по програмите за дуално обучение и водещи специалисти, технолози и експерти от млекопреработването  от фирми членове на АМБ.

След Предварително поставената задача бе да се намерят акцентите и да се направи опит за създаване на съвременна, модерна и ефективна нова учебна програма за средните професионални училища, в които се изучава млекопреработване.

От страна на АМБ взеха участие Красимир Кръстев - технолог от „Жоси", Венко Велков - технолог и Юлиян Захариев от „Ел Би Булгарикум", Нина Станчева и  Милена Саватинова от ОМК, Калина Сефанова, Веселина Сариева и Ася Пенина от «Шрайбер Фуудс България» , Валентина Менчева от „Кодап" ООД, Чочев от „Маджарови В2", специалисти от „ЕлБиБулгарикум"„БиСиСи Хандел" - Елена  и представители на административното звено на АМБ.  Този път работните срещи -семинар бяха три последователни дни, в които водещите специалисти бяха обособени в ъв фокус групи. Тези групи трябваше да изградят профил за знания, умения, компетенции на техник техн„ологът в млечната промишленост, неговите задължения и всичко необходимо, което трябва да притежава такъв специалист. Разиграна бе и възможността за развитие на млечно предприятие след 2025 година, като акцентът падна върху иновациите, въвеждане на нови технологии и необходимите  знания, умения и компетенции в новите условия, които трябва да притежава техник технолога в млечната промишленост.  Вниманието и акцентът за тези знания, умения и компетенции бе насочено и върху екологичното и бутиково, ръчно производство на млечни продукти, тъй като , спроде специалистите от швейцария, все повече хора се ориентират да купуват бутикови млечни продукти, произведени в малки мандри.     

В процеса на работата последователно бяха обсъдени стъпките, професионалните подходи и технологичните изисквания при производството на кисело мляко, сирена, кашкавал и пакетиране на прясно мляко.

Според изискванията на швейцарските специалисти получените резултати бяха разменени между работните групи, обсъдени задълбочено, редактирани и подредени според изискванията на бъдещото учебно помагало.

Специалистите от Швейцария проявиха много голям интерес към участието на млади хора в дейностите на фирмите. Не може да се каже, че получиха оптимистичен отговор. Общото заключение бе, че фирмите поемат върху себе си ангажиментите, те организират и наблюдават подготовката на своите бъдещи специалисти на място, в процеса на работа.

От обсъдените и предложени резултати от работата на работните групи се получи един общ първоначален модел на професията техник технолог в млечната промишленост

Днес въпросът е какво правим като бранш за осигуряване на бъдещите специалисти, за сериозна теоретическа и практическа подготовка, за създаване на нови продукти, с които българското млекопреработване да излезе на вътрешния и външния пазари.

Тези тревожни въпроси споделиха нашите колеги вън от проблемите, които бяха обсъждани на срещата, но те остават без отговор, който трябва да намерим заедно с държавните институции - министерствата на земеделието и образованието, заедно с  браншовата  организация и нейните членове , общини и преподаватели.

Предстои нова работна среща семинар със швейцарските специалисти през април. Очакваме ръководителят на проекта Петя Евтимова да ни уведоми.

 


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мандра Чех INTRAMA1