Форуми и конференции - история
  • Научно практическа конференция „ Традиции в преработката на българско мляко и предизвикателствата в контекста на европейските изисквания” 23 юли 2007г. в рамките на Панаир на киселото мляко в гр. Разград, организирана съвместно с община Разград и Българска стопанска камара.

  • Научно-практическа конференция по време на изложението ФУДТЕХ, Пловдивски панаир 08 май 2007 г.

  • Семинари организирани съвместно с Американското посолство - Служба към Департамента по земеделие 30 ноември – 09 декември 2006г. в градовете София, Пловдив, Ямбол и Шумен.

  • Национална конференция 16 ноември 2006г по време на изложението „ Светът на млякото” Интер Експо Център, София

  • Международна конференция “От фермата до вилицата” София, България, 26 септември 2005, Хотел Шератон

  • Международен симпозиум за оригиналното българско кисело мляко, посветен на 100 годишнината от откриването на Lactobacillus bulgaricus от българския учен д-р Стамен Григоров, 25-27 май 2005 г., София, хотел Шератон

  • Научно-практическа конференция по време на изложението ФУДТЕХ, Пловдивски панаир 11 май 2005 г.

  • Национална конференция на млекопреработвателите, 18 ноември 2005г. , по време на Изложението „Светът на млякото”, Интер Експо Център, София.


Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Данон Мултивак