УС на АМБ: Да има строг контрол за млечните продукти

УС на АМБ проведе свое редовно заседание, тъй като въпросите, които през последните седмици бяха в полезрението на медйното пространство бяха свързани с бранша. 

Членовете на управителния съвет коментираха различните гледни точки, както и наредбата. Дадоха различни примери за това, че съдържанието не отговаря на етикета, за това, че растителните мазнини не се обявяват върху етикета и от това страдат изрядните млекопреработватели, които обявяват това върху етикета. 

Коментирани бяха млекопреработвателни предприятия, които не изкупуват суровото мляко на българските животновъди, а преработват вносно и сухо мляко, търсейки по-голяма печалба, без да си дават сметка, че по този начин традиционните български млечни продукти се заличават и обричат на фалит българското животновъдство. Коментиран бе и контролът от страна на компетентните органи от БАБХ. Според членовете на управителния съвет доверието при взимане на проби от контролните органи и изследването им не е безпристрастно. 

Отчетено бе, че някои млекопреработватели злоупотребяват, като влагат некачествена растителна мазнина, а такава която е с ниска цена от 1,7 лв. за кг. вместо онази, която е предназначена за млечната промишленост. Така те печелят за сметка на здравето на потребителите. Всички тези злоупотреби водят към загуба на пазари в чужбина. Пример за това бе даден за Румъния. В съседната ни държава вече не искат да внасят българско сирене, тъй като е направено с некачствена растителна мазнина. Тези факти обезличават млекопреработвателния бранш, а хората не вярват на нашите производители и това води до намаляване на производството не само за чужбина, но и за вътрешния пазар. 

Членовете на управителния съвет излязоха с решение и призовават всички фирми от бранша да се включат в списък , в който да декларират с какво ще работят – дали само със сурово мляко или смесено. 

Според тях в това няма нищо страшно да се обяви, тъй като ще се знае коя фирма по какъв начин работи. Така и контролът между фирмите ще е по-добър и ще може да се отстояват по-добре позициите както пред БАБХ, така и пред МХ и останалите държавни институции. 

Поради съмнения в ефективността на контрола на наредбата от компетентните органи управителния съвет прие решение да бъде създадена работна група. Неин представител ще участва при взимането на проби от представители на БАБХ. Същите проби ще бъдат успоредно изследвани и в независима лаборатория, за да има съпоставка в резултатите. Ако има разминаване в проверката и обявеното съдържание на етикета от дадена фирма тя публично ще бъде обявявана, че злоупотребява. 

По този начин членовете на управителния съвет смятат, че ще бъде въведен някакъв ред в бранша.


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мандра Лесидрен ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мултивак