Среща-дискусия на АМБ и фирма „ЕнвироХеми България” ЕООД

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ЗАГРИЖЕНИ  И ЗА ПРИРОДАТА


Асоциацията на млекопреработвателите в България, съвместно с фирма „ЕнвироХеми- България" ЕООД проведе среща -дискусия на тема „Ефективни съвременни технологии и технически решения за преработка и оползотворяване на суроватката в млекопреработвателните предприятия".

В срещата участваха водещи експерти, специалисти, технолози от различни фирми в млекопреработвателния бранш.

Срещата откри изпълнителния директор на АМБ Михаил Велков, а управителят на „ЕнвироХеми България" ЕООД представи фирмата.

Темата за „Технически възможности за концентриране и ефективно оползотворяване на суроватката. Примери от практиката в Швейцари" обстойно разгледа Тони Целер, водещ специалист  и ръководител на фирма „АВАТЕХ" Той заяви, че мотото на тяхната фирма е „Ние изваждаме всичко от водата". Представи възможностите на на съоръженията, които „Аватех" предлага за пречистване на отпадните продукти в хранителната промишленост, както и международните им участия.

Тони Целер сподели, че съоръженията, които пречистват водните отпадъци чрез мембранни технологии са разпространени не само в Швейцария, но и в много страни от Европа, Далечния изток- Малайзия, Индонезия, Япония.

Пречистването на водните отпадъци в хранителната промишленост стара в широк спектър и на входа и изхода целият процес се следи. Предлаганите инсталации са на високо технологично ниво, а лабораторно изследване непрекъснато следи количествените и качествени показатели.

Благодарение на мембранния метод, който се основава на обратната осмоза суроватката се концентрира и се използва като храна за животните. Някои от предприятията използват този вторичен продукт обратно в производствения си цикъл. Г-н Целер обясни, че в рамките на една година инвестицията в такъв вид инсталация се изплаща.

Д-р инж. Мария Начева представи през участниците в срещата „Технологии за метанизиране на суроватката и получаване на алтернативен енергиен източник" Тя обясни, че чрез обща хидролиза на суроватката  се получава биомаса, от която се произвежда биогаз. Той може да се използва като алтернативен източник на електроенергия в мандрата.


С цялата информация от събитието, можете да се запознаете в прикачения файл ...


Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Генезис Лаборатории Данон Млечни продукти с марка Димитър Маджаров