Семинар по екология: ЩЕ ОСТАВИМ ЛИ ПЕЧАЛБАТА ДА ИЗТИЧА В КАНАЛА ?!

Специалисти предлагат съвременни технологични решения за пречистване, които гарантират качество, сигурност и ефективност

Глобите често надхвърлят размера на средствата за изграждане на съвременни съоръжения

Практиките в другите страни показват, че отпадъка може да се влага като храна на животни и птици, което връща многократно инвестицията на пречистване

 

Асоциацията на млекопреработвателите в България заедно с Асоциацията на месопреработвателите, и фирмите – Хигиенно-медицинска индустрия – Велико Търново, и пловдивските Водни проекти ЕООД, и ЕРМАКС организираха семинар по проблемите на екологията – пречистване на води и съоръжения, който се състоя в Стара Загора. Специална презентация на методите и практиките за очистване с микроорганизми направи инж. Александър Николов. Присъстваха представители на фирми от двата бранша от Южна България.

Еколозите разгледаха проблемите на семинара в един аспект, които е изключително важен за днешната хранителна промишленост – изтичането на печалбата на фирмите през канализацията, иначе казано, загубите от глоби,  санкции, преустрайства, ремонти и т.н. когато не е решен въпроса с опазването на околната среда, с пречистването на съоръженията и канализацията. Понякога глобата за 1 куб метър непречистена вода може да стигне от 14 стотинки до 3.15 лева. Санкциите на контролиращите органи често достигат хиляди, без да се смятат загубите и вредите за околната среда – води, почви, въздух.

Както сподели инж. Николай Михалков основно е доброто познаване на нормативната база, проучване на възможностите на фирмите, съобразено с тяхното местоположение, близост до реки и канализация, предвиждане на разходите по предотвратяване на евентуалното замърсяване. В момента , а и в бъдеще за решаването на много от тези проблеми са предвидени средства по Програмата за развитие на селските райони на ЕС, което дава сериозни възможности на фирмите чрез тях да решават своите проблеми, въпросът е да се намери подходящият консултант, проектант, изпълнител, да се приложи оптимално добрият и правилен вариант съобразен с условията и възможностите на фирмата. Отпадъчните продукти също могат да влязат в употреба – за опесъчаване на улици, производство на храни за животни, получаване на компост за торене и газ – метан.

Инж. Бисер Станчев разгледа сегашното състояние и основните тенденции при решаването на тези проблеми като цяло в Хранително-вкусовата промишленост. Както го  е убедил опита в момента фирмите се стремят да дават стотинки за решаване на тези проблеми, а в същото време плащат хиляди за санкции, като се надяват, че контролните органи може и да не дойдат, но пропускат мотивацията на тези органи, че с глоби се пълни хазната и всъщност, това е тяхната цел, задача и предназначение. За съжаление в решаването на проблемите с пречистването на отпадните води и продукти отдавна пред нас вече е Румъния, но там тези проблеми се решават на държавно равнище, има формулирана стратегия и тя се прилага независимо от смяната на правителства и политически структури.

http://www.largedocument.com/4/be5a7acb/Presentation%2D2%2DSTANCHEV.pps

http://www.largedocument.com/4/be5a7acb/Presentation%2D2%2DSTANCHEV.pps

http://www.largedocument.com/4/be5a7acb/Presentation%2D3%2DNIKOLOV.pps


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мандра Лесидрен ЕООД Мултивак Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка