Семинар на вестник „Мляко+” и фирма „Асио”

МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ПРИРОДАТА

До края на 2013 г. всички фирми от бранша трябва да имат изградени пречиствателни съоръжения. ПРСР дава възможност на всички да кандидатстват с проекти за това. Вестник „Мляко+”, съвместно с фирма „АСИО - България” ЕООД проведе семинар на тема „Технологии, съоръжения и пречистване на индустриални отпадъчни води от млекопреработвателните предприятия”. В семинара участваах водещи специалисти от чешката фирма „АСИО”, представителят на „АСИО- България” специалисти, технолози от различни фирми фирми в млекопреработвателния бранш.

Темата „Пречистване на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия” представи инж. Георги Диков, който обясни обстойно и нагледно с презентация пречистването на отпадъчните води. Диков обясни, че съоръженията, които произвежда чешката фирма са предназначени за пречистване на отпадъчните води на предприятия от хранително-вкусовата промишленост. Чешката фирма се е насочила в производство на пречиствателни инсталации и съоръжения в млекопреработвателния бранш.

„АСИО” има изградени над двадесет пречиствателни инсталации на фирми от млекопреработвателния бранш, както в Чехия, така и в други държави от Европа. Тяхната цел е да извадят всички вещества, които могат да замърсят водата в природата.

В сферата на пречистване на индустриалните отпадъчни води фирмата поставя основен акцент върху третиране на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия, като важна част от реализиране на пречиствателни станции. В зависимост от заустването на отпадъчните води „АСИО” предлага стандартни и практически изпитани технологични варианти – механично и физико-химично пречистване и механично, физико-химично и биологично пречистване.

Наред с това се предлага и третиране на утайки. Новите технологични процеси, които чешката фирма предлага имат пълен ефект, както те увериха присъстващите, при пречистване на отпадъчните води.


С цялата информация за събитието, можете да се запознаете в прикачения файл ...


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Данон Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка