Семинар в Университета по хранителни технологии

НОВИТЕ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕ


Обучителен семинар „Алтернативни методи за микробиологичен анализ на франи и фуражи" бе проведен в Университета по ханителни тухнологии в Пловдив.  Над 60 специалисти , които се занимават с безопасност на храните и фуражите от различни предприятия от хранително вкусовата промишленост, експерти от Българската агенция по безопасност на храните, лаборанти  и научни институти и университети участваха в семинара. Трима от участниците в четиридневното обучение бяха от „Меггле България" - ЕООД, член на АМБ.


Целта на обучението бе да даде на участниците в него теоретични и практически знания за алтернативните методи за бързо установяване, количествено определяне, изолиране и характеризиране на микроорганизми и техни метаболити в храни, фуражи и води. По време на семинара бе засилено обучението в областта на микотоксините - видове, продуценти, методи за детоксификация, нормативна база.


Семинарът включваше лекционни и практически занятия и фирмени представяния с демонстрации. Фокусът на практическите занятия бе насочен към молекулярно-генетичните методи и по-конкретно приложението на полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми в храни, фуражи и напитки, а също и бързите методи за контрол на микотоксини.


Откриването бе тържествено с поздравление на ректора на УХТ проф. Кольо Динков.  Лектори по различните теми бяха: проф. Ангел Ангелов, катедрабиотехнологии при УХТ, Величка Гочева, Университет по хранителни технологии, - доц. д-р Тери Врабчева, дм, Национален център по обществено здраве и анализи, доц. Стефка Атанасова, Тракийски университет, д-р Мая Макавеева,  Българска агенция по безопасност на храните, инж. Милен Колев, Еколаб ЕООД, Андон Андонов, Биоком Трендафилов ЕООД, д-р Таня Рашева, Аквахим АД, - д-р Мая Кичева, Проген ООД, доц. д-р Христо Спасов, Университет по хранителни технологии, д-р Станимира Чавдарова,  Областна дирекция по безопасност на храните, Пловдив, - Филипа Иванчева, АСМ2 ЕООД,  Красимира Маринова, Мерк България ЕАД.  Разглежданите теми бяха свързани с Официален микробиологичен контрол в лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните, Бързи методи за микробиологичен анализ на храни и фуражи, Микроскопични гъбички и микотоксини - важен проблем в безопасността на храните и фуражите и други.  


В своята лекция проф. Ангел Ангелов отбеляза, че близо 2 млрд. са случаите на заболявания от храни, като 2 млн. души в света са смъртните случаи от храни всяка година. Загубите за световната икономика следствие на заболяванията от храни са между 25 и 83 млрд. долара. Като консуматори  на храни хората и специалистите при заболяване прекъсват производствения процес и следствие на това икономиката търпи загуби и то огромни.


Отпадните води от хранително-вкусовата индустрия в света замърсяват водите, въздуха и природата и затова са необходими непрекъснати контролни функции по цялата хранителна верига. Хората не трябва да се разглеждат отделно от храната, тъй като едно цяло те са част от развитието на обществото, подчерта проф. Ангелов. Дрождите, млечно-киселите бактерии спомагат развитието на микроорганизми, които са вредни за хората, но един от начините за инщожаването им е пастьоризацията.  Затова СЗО /Световната Здравна Организация/ и ФАО  са формирали комисии от експерти, които разработват условията за производство и транспортиране на храните. Всички тези 97 критерии за предприятията са записани и обобщени в Добри производствени практики, НАССР , Регламени за безопасност на храните и други нормативни документи. Месото, млякото и рибата са рискови храни, в които бързо се развиват микроорганизми, представляващи опасност на здравето и живота на хората. Затова и контролът, особено в съвременните условия е много напреднал и се извършва с нови методи, съвременна техника и апаратура.

За да не бъде прекъсван производствения процес и за да се вземат бързи управленски решения се използват бързи методи за анализ . Методологията на тези бързи методи са- автоматизиране на лабораторните методи, въвеждане на хромогенни анализи, имунологични реакции - използват се в медицината, метод на ДНК - метод на молекулярната генетика.


В България има проблем от заболявания с микроорганизми и пестициди. Заболяванията, причинени от хелеобактер у нас са 50 , което е по-ниска стойност от тези в Европа.            


Най-новите методи за изследване, които навлизат и в хранителната индустрия са нанотехнологиите.

Консуматорите на храни у нас трябва да се образоват как да използват и съхраняват храните, за да не се стига до заболявания. Това трябва да е приоритет на държавата и на обществените и неправителствени организации, да се използват средства и проекти по европейски програми и да се осъществяна непрекъсната образователна кампания.


Доц. Величка Гочева от катедра „Биотехнологии" при УХТ също се спря подробно на бързите методи за микробиологичен контрол . Тя сподели, че трайността на храните също може да бъде определена с микробиологичен контроли в целия цикъл на производствения процес на храни може да бъде извършван бърз контрол без да бъде прекъсван и нарушаван технологичния процес на поризводство.


Доц. Стефка Атанасова, Тракийски университет  подробно обясни новите спетрографски методи за определяне състава в храните. Съвременната техника и приборостроене са конструирали такива апаратури, че могат да бъдат открити палмови и дехидрогенирани мазнини в сирена и кашкавали. Именно с тези методи, които вече се изполват и има такава апаратура и у нас наличието на палмови мазнини и трансмастни киселини в  млечните продукти може да бъде установено. Със спектралните методи може да се установи разграждането на даден хранителен продукт в каква фаза е и възможността му той да бъде консумиран. С биомолукулярен и спектрален анализ показват картината на процеса  и етапа на зреене на сирене и кашкавал, съдържанието, вложените продукти и компонентите на млечните продукти. Тези анализи могат да се правят през опаковката. 


Официален микробиологичен контрол в лабораториите на Българската агенция по безопасност на храните представи д-р Мая Макавеева , директор дирекция „Лабораторни дейности" при Българската агенция по безопасност на храните.  Нейната лекция предизвика голям интерес и въпроси сред участниците в семинара, тъй като пряко е свързана и засяга дейността на представителите и специалистите от хранително вкусовата промишленост.


Представителят на „Биоком Трендафилов", основен спонсор на събитието, Андон Андонов презентира  иновативни биотехнологични решения за анализ на храни и фуражи, като предложи фирмите от хранително вкусовата промишленост да тестват най-новите бързи тестове.

Представителите на фирмите „Мерк" и Аквахим, както и на останалите фирми също предложиха алтернативни и бързи методи и техники за анализ на производствения процес в хранителната и питейна промишленост.


Семинарът имаше практическа стойност, тъй като участниците можеше да определят микотоксини, патогени и алергени в хранителната промишленост, количествено определяне на Campylobacter jejuni в храни чрез PCR анализ в реално време и други.


Основен спонсор на семинара бе „Биоком Трендафилов" ООД.


Интересът към подобно обучение бе много голям и организаторите предвиждат да бъде проведен нов и да бъдат включени още новости и  интересни представяния на методи и апаратури за анализ на храни и фуражи, тъй като нашата хранителна и питейна индустрия имат нужда от обучения и знания , специалистите от фирмите имат интерес да познават новостите за контрол и анализ  и да ги внедряват в практиката.

 


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка