СИСТЕМАТА MYCOMPETENCE ПРЕДСТАВЕНА НА КОНФЕРЕНЦИЯ

Нуждата от квалифицирани специалисти и обучение, младежка безработица и образование, очерта в своята презентация Томчо Томов - председател на НЦОК при БСК на Националната научно-практическа конференция на АМБ, проведена по време на изложението „Светът на млякото" . Той сподели пред  присъстващите, че системата, която е изградила БСК -Mycompetence дава възможност за обучение и развитие на кадрите в млекопреработвателния сектор.

За 24 години България създаде нов феномен - потомствени безработни.


Това са 40 000 млади хора между 15 и 29 години, на които и родителите са безработни. Младежи, които никога не са имали първо работно място, които имат ниско образование и никаква квалификация. Младежи, за които пазарът на труда е затворен завинаги. Според данните на БСК всеки четвърти безработен младеж е с висше образование. 30 процента от безработните млади хора никога не са започвали работа, почти толкова са младежите, които нито учат, нито работят. Тревожна е и тенденцията за „оголването" на цели професионални направления в икономиката.

Средноквалифицираните кадри са на изчерпване и това води до феномена на места за хора със средно-техническо образование да работят инженери.
По тази причина близо 30 на сто от всички работещи в България са свръхквалифицирани за длъжността, която заемат. Все повече са и фирмите, които сами обучават специалистите си, а не разчитат на бюрата по труда или квалификационните програми. Липсват ИТ кадри, заварчици, монтьори, асансьорни техници, трактористи.


Според  Томов от решенията за справяне с младежката безработица е всички средства, включително и тези за субсидирана от държавата заетост, да се насочват към фирмите, а не към общините, каквато е практиката в момента. „Общините не могат да дадат качествена работа, която развива потенциала на хората, не може да създаде технологична и организационна дисциплина, а често не осигурява и качествени работни места.,


Томчо Томов сподели, че е изграден компетентностен модел за 20 ключови длъжности в сектор „млекопреработване" и това очертава ясна картина на работодателите какви знания и умения трябва да притежават кадрите на тези длъжности и да търсят начини да ги добият. Обучението на кадрите може да става по формалени  неформален път, но високата квалификация и добитите знания ще доведат до по-ефективно производство и усъвършенстване на производствения процес, а от нам и до увеличаване на принадената стойност на фирмата  Работодателите трябва да отговорят на предизвикателствата и да се стремят техните кадри да са на високо ниво, близко това в Европа..


Томов разгледа и възможностите за промяна на образователната система в средното и висше образование и препоръката за въвеждане на дуалната система за обучение. В нея трябва активно да участват работодателите и да създават условия за включване в стажове и практически обучения на учащите се. Така ще бъдат изградени и обучени кадри в самите предприятия, ще има приемственост и издигане на технологичното ниво, тъй като в млечния сектор се наблюдава застаряване на специалистите, заемащи ключови длъжности, които притежават необходимите знания и умения. Предизвикателствата   пред работодателите, да осигурят необходимите им кадри и да достигнат стандартите на европейските фирми са големи. Възможност за постигане на резултати  дава проекта на БСК и системата  Mycompetence.


Интересът към конференцията показа, че доста от младите хора в предприятията проявяват интерес към постиженията и към икономическите проблеми, развитието на пазарите, прилагането на съвременни политики и практики при развитието на човешките ресурси в сектора на преработката на мляко. Затова тук бяха и преподаватели, научни работници и специалисти от цялата страна.


След конференцията се състоя и традиционната среща на ветераните от млекопреработването.

 


Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мултивак