РЪКОВОДСТВО за въвеждане на НАССР система в млекопреработвателни предприятия

Автори:
проф.д.т.н. инж. Стефан Дичев,
ст.н.с. II ст. Д-р Мария Богданова и
д-р Диана Радева


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Данон Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мандра Чех