РЪКОВОДСТВО добри производствени практики в млечната промишленост

Автори:
Проф.д-р Желязко Симов,
ст.н.с. Иван Параскевов,
д-р Ирина Шишкова,
инж.Мариана Юнгарева,
инж.Екатерина Белчева и
микробиолог Мария Тодорова

Консултанти:
д-р Пейчо Копонков,
д-р Цветанка Войнова,
Георги Георгиев и
д-р Светлана Черкезова


INTRAMA1 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Данон Млечни продукти с марка Димитър Маджаров