Промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество поискаха селски кметове

Промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество поискаха селски кметове от Област Сливен на среща с Десислава Танева, Председател на Парламентарната комисия по земеделие и гори.Законът е стар и търпи сериозни корекции, за да стане актуален към сегашната обстановка, категорични са селските кметове. Десислава Танева е наясно с проблемите и ни информира, че промените в този много важен закон се разглеждат от работна комисия", съобщи Димитър Андреев, кмет на село Гавраилово и председател на Контролния съвет на сдружението. Опазването на частната собственост е сериозен проблем по селата, кметовете искат съдействие за намаляване на битовата престъпност и увеличаване на брой на полицейските служители в населените места.

Те информираха, че на среща с ръководството на сливенската полиция е дискутиран въпроса са увеличаване щата на полицейските служители, за да се реши проблема на хората. „Друго, което коментирахме, е Законът за адресната регистрация. Много лица нямат нотариални актове за имотите си, които са или незаконно построени, или са извън регулация на населените места, и не могат да се сдобият с лични карти. Това възпрепятства и нашата работа.

Хората, които извършват кражби, нямат лични карти и се забавя цялата процедура за издаване на административен акт и впоследствие на наказания", допълни Андреев. На срещата с Десислава Танева се разгледа и проблемът с изкупуването на черни и цветни метали и билки. Кметовете алармираха и за редица кражби, които на собственост на електроразпределителното предприятие и „ Напоителни системи". „Няма райони, в които да няма посегателства върху тези предприятия. Коментирахме и проблемите, свързани охраната на общинските и частни гори.

Десислава Танева пое ангажимент да проучи как стоят нещата и да съдейства така, че да можем да опазване това богатство", каза още Димитър Андреев. От сдружението споделиха, че кметовете не разполагат със средства за разходи за призовките на частните съдебни изпълнители. „Във всички населени места пристигат призовки, които ние като кметове сме длъжни да връчим на лицата, до които са адресирани. В същото време в бюджетите ни не са заложени средства, с които да върнем обратно обявленията на частния съдебен изпълнител. В малките населени места са по-малко, но в по-големите разходите са за около 500 - 1 000 лева на година. В града частните съдебни изпълнители плащат на призовкари, а при нас освен че ги връчваме, сме длъжни да върнем отрязъците от документите по пощата.

Ние нямаме средства за това обслужване", каза Андреев и изрази задоволство от срещата с народния представител Десислава Танева. Своите проблеми кметовете са поставяли и пред ръководствата на община Сливен, Областната дирекция на Полицията и структурите по социално подпомагане и Бюро по труда.


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Генезис Лаборатории Мултивак Лакрима - хубаво българско сирене от 1959