Проектът на БСК е полезна крачка за кадрите, които учат във вузовете

В катедра „Биотехнологии" при ХМТУ - София вече са чували и имат информация за проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" ,  по който участва и Асоциацията на млекопреработвателите в България със сектор млекопреработване.

Акцент върху проекта са професиите и квалификацията,  която трябва да имат кадрите, работещи в млекопреработвателния бранш и млечния сектор. Според експертите и специалистите биотехнологичните процеси все повече навлизат в цялата хранителна индустрия, както и в млечния сектор. Образователнитепрограми на висшите училища, включително и катедра биотехнологии при ХМТУ трябва да бъдат обсъдени с бизнеса и кадрите да получават знания и опит.

Съвместното сътрудничество между бизнеса от млечния сектор и катедра биотехнологии при ХМТУ ще дадат резултати и ще може да се произвеждат по-добре подготвени кадри. На това мнение е и проф. Любов Йотова, ръководител катедра „Биотехнологии" при ХМТУ.Проектът на БСК  „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"  е много полезен, както за фирмите от различните браншове, така и за вузовете, за средните училища, за държавата. Той е много полезен и за нас, тъй като ние ще съобразим учебните си програми с бизнеса, с сеговите искания, ще подготвяме необходимите кадри и ще предоставяме знания, които са необходими. Бизнесът също трябва да ни подаде ръка и да е по-отворен както за нашите научни изследвания, така и за нашите студенти.  Този проект би задълбочил взаимоотношенията между нашата катедра и Асоциацията на млекопреработвателите в България. В близките години ни предстои доста съвместна работа.  Има нормативи в Европа и те няма да ни чакат  да се настройваме, а ще трябва да ги изпълняваме и внедряваме." Смята проф. Йотова.


Според проф. Йотова  специалисти за бранша в средното образование вече не се произвеждат. Това е един остър проблем, защото в близките пет години сегашните майстори и специалисти ще се пенсионират. Ако няма приемственост и подготвени човешки ресурси ще трябва да се разчита още повече на онези, които завършват бакалавърска степен във Вузовете. Вузовете Млекопреработвателните предприятия трябва да подадат ръка на научните работници, преподаватели и на студентите. Само тяка могат да бъдат произведени качествени, подготвени теоретична и практически специалисти. С помощта на АМБ и СКС могат да се реализират много инициативи,  да се установят трайни контакти, да се установи реално и постоянно сътрудничество. Могат да се сключват договори с такива предприятия и студентите да реализират стажовете, да трупат опит от практиката, да обогатяват знанията си, споделя още проф. Йотова.


Анализите от проекта, становищата на оценителските фирми за двадесет водещи професии и изработването на компетенциите за тях ще бъдат от полза не само за млечния сектор, но и за Вузовете, така те ще се ориентират в образователната система, а и кадрите ще могат да отговарят на определени критерии. Може да бъдат заинтригуване много младите хора. Фирмите от млечния сектор могат да предложат схеми за израстване в кариерата и други предложения. Младите хора се интересуват от това и е важно за тях, възможностите на проекта на БСК са големи и трябва да бъдат използвани пълноценно от млекопреработвателния сектор, свързаните с него научни звена, професионални центрове, вузове, професионални гимназии и всички, за да бъдат достигнати европейските страни.


Повече за проекта: www.competencemap.bg

Автор на публикацията: Магдалена Апостолова


Генезис Лаборатории Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мандра Чех