Мандра Чех Мултивак Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Млечни продукти с марка Димитър Маджаров