Пет университета ще въвеждат образователните стандарти, препоръчани от бизнеса

В София се провежда форум с международно участие за представяне на Информационната система за оценка на компетенциите

 

"Известно е, че в България няма работни места за хората, но и хора за работата няма. На икономиката липсват кадри, които да са квалифицирани и компетентни, а това се отразява на конкурентоспособността." Това коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев при официалното представяне на Информационната система за оценка на компетенциите.


По време на представянето пред участниците във форума Божидар Данев подчерта, че MyCompetence генерира професионални стандарти в 20 сектора на икономиката и е подходяща за работодатели, търсещи работа, учащи, институции и организации.


„Всяко предприятие има ключови длъжности, от които се очаква да имат най-голяма добавена стойност към развитието му. Това е и водещото при нас - ние не създаваме към този момент стандарти за всички длъжности, а само за онези, които имат висока добавена стойност, както на ниво предприятие, така и на ниво бранш", коментира изпълнителният председател на БСК. Той допълни, че системата отговаря на регионалните и браншовите потребности от развитие.


Според Данев, основната цел на MyCompetence e да доближи максимално националната квалификационна рамка, законодателството, образователните стандарти с тези на обединена Европа. Освен това, системата за оценка на компетенциите ще подпомогне и страната ни, като намали диспропорциите между потребностите на икономиката и резултатите от образователната система.


Работодателите могат да използват системата за развитие на своите служители, като създадат профил на конкретната фирма и чрез него извършат планиране и дизайн на длъжностите. Освен това, работодателите могат да разпишат компетенции, знания и умения за всяка длъжност. Чрез MyCompetence работодателите могат още да тестват своите служители, но и да правят подбор за нови длъжности. Всеки, който търси работа, може да създаде свой профил в MyCompetence и да тества знанията, уменията и компетенциите си за желаната длъжност. На институционално ниво системата ще е полезна за планиране на политики за пазара на труда, както и за актуализиране на изискванията за образование и квалификация в съответствие с потребностите на бизнеса.


Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев допълни още, че пет университети са готови да приложат образователните стандарти, с които разполага системата MyCompetence, и по този начин да се актуализират учебните стандарти за основни длъжности и професии.


От своя страна, програмният директор в БСК Жечко Димитров подчерта, че при създаването на системата БСК е ползвала много активно собствения си експертен потенциал и по този начин е постигната максимална ефективност при апробирането на MyCompetence.

 


Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мандра Лесидрен ЕООД Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Данон