Мултивак Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД