Общо представяне

Асоциация на Млекопреработвателите в България (АМБ) е е учредена в началото на 1991 г.

Млекопреработвателните предприятия членове на Асоциацията, преработват около 65% от суровото мляко и заемат около 70% от пазарния дял на млечни продукти.

Асоциацията на млекопреработвателите в България представлява и защитава интересите на своите членове у нас и в чужбина.


Асоциация на Млекопреработвателите в България
е:

  • доброволно сдружение на производители на млечни продукти в страната;
  • неполитическо сдружение, несвързано и независещо от държавни, кооперативни, синдикални, политически и други органи и организации;
  • отворена за свободно участие в нея, като членове на Асоциациата могат да бъдат и чуждестранни  дееспособни физически и юридически лица;
  • с възможност за участие в други национални и международни организации;
  • самостоятелна юридическа личност, отделна от тази на членовете й със собствен печат.

 

Предмет на дейност:


Асоциациата извършва следните дейности:  анализи, експертни оценки, консултации, обучение,  информационна дейност, маркетингови проучвания, разработване и внедряване на фирмена документация, организиране и провеждане на панаири и изложения, професионални посещения и контакти с организации и фирми от други страни и други дейности в съответствие с целите си.


Асоциацията членува в:


АМБ работи в партньорство с Гръцката асоциация на млечната индустрия (HAMDPI).

Асоциацията е признат партньор на правителството, на държавни институции и различни обществени организации.Мандра Лесидрен ЕООД Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мандра Чех INTRAMA1