Общо отчетно изборно събрание проведе Асоциацията на млекопреработвателите в България на 12 март 2010 г.


Резюме по доклада за работата на АМБ през изтеклия период представи председателят на управителния съвет на АМБ инж. Димитър Зоров.

Ситуацията в момента за българските производители е ясна за всички и само с общи усилия в бранша и между браншовите организации и държавата може да се излезе от нея заяви Зоров.

АМБ през този период направи първата си стъпка и спечели проект, заедно с кипърската организация на говедовъдите в ЕС, който е и първи за България  за промоция на българско сирене и кашкавал в Русия и Украйна.

Едни позабравени пазари, на които страната ни и бранша е имал позиции. С помощта и на Министерството на земеделието и ДФЗ довеждаме до успешен край първата година от етапа на реализация на този проект.

Неговата оценка, тъй като пряко наблюдава изпълнението на мероприятията по проекта е, че представянето е на едно много високо ниво.

Това е и една добра оценка за работата на административното звено, което работи по изпълнението на проекта. Обединението на бранша е една от водещите задачи на АМБ, която стои на дневен ред.

Инициирани бяха срещи с НАМ, както с управителния съвет, така и с отделни собственици на млекопреработвателни предприятия.


Създадени бяха контактни групи, които да достигнат до изясняване на позициите и общите интереси за бранша и той да се обедини.


С цялата информация от събранието, можете да се запознаете в прикачения файл ...


Мултивак INTRAMA1 Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мандра Лесидрен ЕООД