Националното търговско изложение "Произведено в България 2012”

Съюз „Произведено в България“, БТПП и Бизнес център – България ЕООД са организатори на Националното търговско изложение "Произведено в България 2012”, което ще се проведе от 20 ноември до 3 декември 2012 г. в зала Универсиада, София.

От създаването си зала Универсиада е утвърдено средище на престижни международни и национални спортни прояви, конгреси, търговско-промишлени изложби и базари, на концерти и спектакли. През годините в залата са проведени над 4 500 спортни и културни прояви. 

За участие в изложението могат да кандидатстват фирми от всички браншове, с българска регистрация, произвеждащи на територията на България, или техни представители и дистрибутори.

Това е едно от най-посещаваните изложения - както от търговци, така и от масовия потребител.

По време на изложението са разрешени продажби на дребно, съгласно действащите наредби.

Заявки за участие се подават в БТПП.

Разпределението на щандовете ще бъде по реда на постъпването на заявките, като с предимство са директно участващи фирми производители.

Договорът влиза в сила и се запазва място в залата при плащане на аванс в размер на 30% от общата сума, след подписване на заявката за участие.

За да се запази престижа на изложението, подборът на фирмите за участие ще бъде сериозно прецизиран.

Всяка фирма освен заявка-договор (попълнена и подпечатана) ще подписва и Декларация, гарантираща българския произход на стоките, което ще се контролира и проверява по време на изложението.

Краен срок за плащане на цялата сума е 19 ноември, като настаняването ще става срещу представяне на документ за платена цялата сума по заявката-договор.

За допълнителна информация и заявки:

БТПП,
Отдел Панаири и изложби,
Тел.: 02/ 989 72 40, 8117 428;
Тел./факс 02/ 981 66 26,
fairs13@bcci.bg,
fair_intertex@bcci.bg


Мандра Чех Генезис Лаборатории Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Млечни продукти с марка Димитър Маджаров