Научно консултативен съвет към АМБ
Научен съвет

Към Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ) е създаден Научно експертен съвет.

В него участват известни научни сътрудници и изтъкнати специалисти в млекопреработването.

Съветът има правомощията да:

  • Обсъжда актуални проблеми и перспективи за развитие на млечната промишленост;
  • Разработва стандарти за производство на български традиционни млечни храни;
  • Разработва предложения на асоциацията за нормативни документи, свързани с добива и преработката на мляко;
  • Подготвя становищя за закони, стандарти, инструкции и др. административни наредби за млечния бранш;
  • Участва в обучение на специалисти от млечната промишленост;
  • Предлага и участва в издаването на специализирана литература;
  • Членоветте на Съвета консултират млекопреработвателните фирми по актуални проблеми.

Генезис Лаборатории Мултивак INTRAMA1 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД