НСГБ се обяви в подкрепа на предложената от МЗХ наредба за млякото

Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ) се обяви в подкрепа на предложената от МЗХ наредба за млякото, заяви пред Фермер.БГ Михаил Михайлов, Изпълнителен директор на НСГБ.


От сдружението припомнят, че още през месец  декември 2011, алармираха за престояща криза в сектор мляко и предложиха: слагане ред при изкупуването на суровото мляко, диференциране мандрите- работещи със сурово мляко и такива работещи с влагане на мазнини и протеини с не млечен произход, предоставяне на земя за ползване от говедовъдите-вече не само за производството на груби фуражи а и за стокиране на оборската тор, промяна в сега действащите правила при търговия с млечни продукти в хипермаркетите и веригите магазини,възстановяване акциза от горивата, помощи за отглеждането на разплоден материал, поливането и опазването на реколтата.


Михайлов заяви, че за съжаление кризата е вече факт-изкупните цени на суровото мляко са доста по-ниски от себестойноста му, последствията от тежката зима все още са налице, а се задава и суша. МЗХ този път не остана безучастно и реагира веднага изготвяйки проект за Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти-определени са критериите за качеството и състава на млечните продукти, наименованията, и изисквания към етикетирането им, категоричен е Михаил Михайлов.


Регламентират се разрешените съставки при производството на млечни продукти, забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с не млечен произход. Тя въвежда и дефинира понятието „имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко" и разделянето на мандрите работещи само с мляко и такива работещи с мазнини, протеини и др. добавки с не млечен произход. Приемането на наредбата ще доведе до унифицирани критерии по отношение производството на млечни продукти, с цел защита интересите на българските производители на сурово мляко и млечни продукти. С нея ще се гарантира, че информацията за храните няма да въвежда в заблуда потребителите.

Проектът на Постановление за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти е съгласуван с всички асоциации и организации на млекопроизводителите. Направените целесъобразни бележки и предложения са надлежно отразени в проекта на наредбата. И изведнъж против тази наредба се обявиха част от самите млекопреработватели. Самата наредба е от 4 листа, видяхме изписани 6 листа и всеки против одобряването и.


Интересно от какво се пазят тези млекопреработватели, че толкова държат да не влезе в сила тази наредба. При тях също има криза , особенно при тези мандри които работят само със сурово мляко. Аргументите им също сякаш висят във въздуха-няма да бъдем конкурентни на Европа , ако дефиринцираме мандрите-така звучеше едно от изказванията, а говедовъдите как да са конкурентни като вече няма и дори къде да си предават млякото, защото търсенето намаля и все повече се предлага на пазара «синтетика»., добавя Михайлов.


Националния съюз на говедовъдите в България съвместно с другите две големи организации в страната-тази на Млеко и месопроизводителите-Стара Загора и Тракия Милк -Пловдив проведоха съвместно съвещание, обсъдиха критичната ситуация и напълно подкрепят МЗХ за приемането на тази Наредба в сегашния и вид и постави началото за излизането от кризата постепенно изпълнявайки съвместно и останалите направени предложения.

 


Мандра Чех Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров