НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ в рамките изложението СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, 2014

Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ) ще проведе

Национална конфрененция

в рамките на 10-тото изложение "Светът на млякото"

на 6 ноември 2014 г.,
в зала "Пирин" на Интер Експо Център – София.
Събитието ще премине при следния

 

ДНЕВЕН РЕД :


10,30 -11.00 часа
 - регистрация на участниците


10,00 - 10,10 часа
 - Откриване на конференцията - Димитър Зоров - председател на УС на АМБ.


11,10-11.30 часа
 - "Възможности за разширяване на пазарите и развитие, проблеми на бранш  през новия програмен период.

МЗХ - дирекции пазарни механизми и ПРСР


11.30-11,45 часа
 - Финансиране и възможности за развитие на млечния сектор през новия програмен период 2014-2020 г.

МЗХ - ДФЗ


11.45-12.10 часа
 - Млечния сектор след 2015 г. - отпадане на млечните квоти.

Експерти  МЗХ


12.10-12.30 часа
 - Новите изсквания за етикетиране и проверките от БАБХ.

Директор БАБХ и експерти БАБХ


12.20 - 13.00 часа
 -  Дискусии по темите.


Генезис Лаборатории Данон Мултивак Млечни продукти с марка Димитър Маджаров