Мляко+

Вече 15 години Асоциацията на млекопреработвателите в България има свое печатно издание, което от началото на 2007-ма излиза с новото име „Мляко +”

Тематичният обхват включва материали за полезните качества на млякото и млечните продукти, за световни тенденции в производството на биологични и функционални храни, на пробиотици и на млечнокисели изделия със здравословни добавки.

Интерес за браншовиците представляват анализите на специалисти за състоянието на бранша в България, прогнозите за неговото развитие и конкурентноспособност, постоянните интервюта с контролните органи, или с ръководни фактори от МЗГ по всички текущи актуални проблеми.
Източник на интересна информация и полезен обмен на опит са публикации от различни автори за организацията, маркетинговата политика, цени и състояние на млечния сектор в европейски и в глобален мащаб.

Вестник ” МЛЯКО плюс” е таблоид с 8 страници, като 1,4,5 и 8 са цветни. Излиза 2 пъти в месеца - на 1-во и 15-то число.

Цените за обяви и реклами
са следните:

  • първа страница - 3,00 лв./см2
  • вътрешна страница - 0.80 лв./см2
  • вътрешна страница цветна - 1,20 лв./см2
  • последна страница - 1.60 лв./см2
  • цяла цветна вътрешна страница - 400 лв.
  • цяла двуцветна вътрешна страница - 180 лв.
  • Изпращане на рекламна вложка - 200 лв.
  • Всички цени са без включен ДДС!


Банкова сметка:  BG 70 UBBS 7820 10 60 10 16 13
Банка:  ОББ,  BIC: UBBS BGSF,
Клон:  „Цар Борис III„ в София
За контакт:  Магдалена Апостолова - редактор

Списък с броеве на печатното издание „Мляко плюс”:

Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мандра Чех Мандра Лесидрен ЕООД INTRAMA1