Международна дейност
Международна дейност

С учредяването на Съюза на млекарите на 12 март 1991 г. започва активна  международна дейност за проучване работата на подобни структури в редица страни от света. В първите АМБ активно участва в работата по предприсъединителните проекти. Извършват се множество обучения и посещения за обмяна на опит в Гърция, Италия, Германия, Франция и други държави.


1991-93 г. АМБ активно работи по няколко международни проекта с американската фирма „Ленд О Лейкс" По това време фермери и млекопреработватели, членуващи в АМБ посещават САЩ. Запознават се с работата на американските фермери и млекопреработвателни  предприятия и обменят опит с тях по организацията на на работа, както и проучват американските пазари в млечния сектор.


През 2002 г.
АМБ активно работи  по държавен проект с японската организация „Джайка",  по който  се обзавеждат с най-нова техника лабораториите в „Ел Би Булгарикум" и ДВСК,. Обучават пециалисти и лаборанти, технолози от млекопреработвателния бранш за повишаване качеството на млякото и млечните продукти. Проведени са множество дискусии,  кръгли маси, обсъждания и други мероприятия.


През 2006 г.
АМБ работи по проект с Италия за обучение и обмяна на опит. По този проект представители на 55 млекопреработвателни фирми  в три групи от представители на фермери и млекопреработватели, членове на асоцияцията посещават Италия и италиански ферми, институти, млекопреработвателни предприятия за по 10 дни. Това допринася за повишаване квалификацията и работата на българските предприемачи.


АМБ работи по проект „Леонардо Да Винчи", както и по други международни проекти.


АМБ работи по международни проекти  за въвеждане на НАССР системата в млекопреработвателните предприятия. Правят се редица обучения на специалисти от млекопреработвателните предприятия, членове на АМБ в страната в страната и Германия, Гърция, Франция .


Вече две години АМБ работи по мултинационален проект, първият за България, за промоция на български сирена и кашкавали в Русия и Украйна съвместно с Кипърската организация на говедовъдите и държавните институции на България и Кипър,  финансиран от ЕК.  Той е с продължителност 3 години и има за цел да рекламира и промотира българските млечни продукти и да повиши търговията с тях в тези необятни пазари. Промоцираните български сирена и кашкавали се приемат много добре и  АМБ очаква добри резултати от тази международна програма.


АМБ посрещна няколко делегации от Китай, Япония, Корея, Иран и други държави, които се интересуват от българската  млечна промишленост.


АМБ изпрати свои представители в област Бретания - Франция, които имаха възможност да се запознаят с организацията на млечните ферми и млекопреработването там.


АМБ няколко пъти посрещна датското земеделско аташе за България и Румъния, за да представи млекопреработвателния бранш.


АМБ осъществява множество контакти с различни международни организации, в полза на своите членове. АМБ е търсена от представителите на Световната банка, Банката за възстановяване и развитие, гръцки, турски, италиански, немски, френски и други партньори.


АМБ е член на Европейската  млечна асоциация и работи и дава мнение за развитието на млечния бранш в Европа. получава информация за приемане на различни нормативни документи и защитава интересите на българския млекопреработвателен бранш, съвместно с ЕДА пред европейските институции. Генералният секретар на ЕДА Жоп Клейбьокер два пъти беше в България и проведе срещи и разговори с представители на АМБ. Експертът от ЕДА Бенедикт Мазюр уважи конференция на АМБ и представи европейските проблеми и развитието на млечния бранш  в Европа и света, новите тенденции и развитие на пазарите на млечни продукти.


АМБ сътрудничи с Италианската търговско промишлена камара в България, с Италианския институт по външна търговия, с Българо -Швейцарската търговска камара, с      и редица други представители.


АМБ е в непрекъснат контакт с международни търговци, специалисти и учени в областта на млекопреработвателния бранш, които се интересуват от българската млечна промишленост и са готови за партньорство с фирмите, членове на АМБ.


АМБ е лицето на млекопреработвателния бранш пред международните институции, неправителствени организации и всички заинтересувани от българската млечна промишленост.


Генезис Лаборатории Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Данон INTRAMA1