МАНДРИТЕ ПОДПИСВАТ ДОГОВОРИ С МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Държавен фонд „Земеделие" започна прилагането на схемата „Договорни отношения в сектора на млякото", която има за цел да уреди търговските взаимоотношения между производителите, организации или асоциации на сурово мляко и изкупвачите на тяхната продукция. Целта е стопаните да постигнат добра цена, без търговците да им извиват ръцете. Схемата е свързана с упражняване на контрол върху регистрираните договори за доставка на сурово мляко, както и на измененията, които е възможно да се извършат. Въвеждането й дава възможност да се въведе нов механизъм за регулация на пазара, след отпадането на квотната система.


По схемата се изисква производителите на сурово мляко от всички видове (краве, козе, овче и биволско) да сключват договори с първия изкупвач на продукцията им,
като се дава възможност за пряко договаряне на изкупната цена на млякото, графика на доставките, начина и срока на плащане и други условия, посочени в наредбата за прилагането й.


Срокът на договорите за доставка може да бъдат срочен или безсрочен, като минималният им срок, за който той следва да бъде сключен е 6 месеца.


След извършване на договарянето, задължение на изкупвачите е да подадат заявление, с което те да се регистрират в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие". Срокът за подаване на заявлението е до 14 дни от сключването му. Производителите на сурово мляко от своя страна могат да проверят дали подписаните договори са регистрирани, като поискат тази информация в писмена форма от ДФЗ-РА.

 


Мандра Чех Мандра Лесидрен ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните INTRAMA1