ЛБ Лакт ООД провежда курсове

В отговор на изискванията на Европейския съюз за оценяване компетенциите за всяко работно място, според Регламент на ЕК 200, на фирмите от бранша и сертифицирането на работното място по точкова система Центърът за професионално образование „Знание за млякото” към „ЛБ Лакт” ООД провежда курсове за обучение на работния персонал от предприятието. Курсовете са с различна степен на квалификация и продължителност – от една седмица до една година.

Професионалните направления, лицензирани от МОН са следните:

  • Професия „Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост” с код 541 010 Специалност „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” код 5410103, трета степен на професионална квалификация.
  • Професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост” „Производство на храни и напитки” с код 541020 Специалност : „Производство и преработка на мляко и млечни продукти” код 54110202, втора степен на професионална квалификация.
  • Професия : „Техник на електронна техника” с код 523030 Специалност : „Промишлена електроника” код 5230301, трета степен на професионална квалификация.
Документи

Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 INTRAMA1 Мандра Лесидрен ЕООД