Курсове и семинари за професионално обучение

Асоциацията организира курсове и семинари за професионално обучение. Поддържа договорни отношения с лаборатория за мляко и млечни продукти „ЛБ ЛАКТ” – гр.

Пловдив, където се организират и провеждат курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадри от млечна промишленост в съответствие с новите регламенти на ЕС и изискванията на европейските стандарти.

Съдейства за внедряване изискванията на европейските директиви и други нормативни документи в млечния сектор. Оранизира разработването на стандарти за производство на млечни храни.


Мандра Чех Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Генезис Лаборатории