Катедра Биотехнологии при УХТ ще проведе курс

След четири успешно проведени обучения Асоциация MoniQA, Австрия и катедра Биотехнология - УХТ, Пловдив Ви канят да се включите в обучителен семинар на тема "Алтернативни методи за микробиологичен анализ на храни и фуражи", който ще се проведе в периода 04-07 февруари 2014 г. в УХТ.


Целта на обучението е да даде на участниците в него теоретични и практически знания за алтернативните методи за бързо установяване, количествено определяне, изолиране и характеризиране на микроорганизми и техни метаболити в храни, фуражи и води.


Предвиждаме в този семинар да се засили обучението в областта на микотоксините - видове, продуценти, методи за детоксификация, нормативна база.


Семинарът включва лекционни и практически занятия и фирмени представяния с демонстрации. Фокусът на практическите занятия ще бъде насочен към молекулярно-генетичните методи и по-конкретно приложението на полимеразо-верижната реакция (PCR) при контрол на микроорганизми в храни, фуражи и напитки, а също и бързите методи за контрол на микотоксини.


Обучението е подходящо за представители на лаборатории, хранителни производства, контролни органи, научни институти и университети.


Занятията ще бъдат извеждани от хабилитирани лица от УХТ-Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, представители на БАБХ, Национален център по обществено здраве и анализи и на фирмите "Биосистеми" ООД и "Аквахим" АД.


Медийни партньори на курса са списание ХВП и  "Бюлетин за месото" и "Мляко +" .

 

За повече информация:

проф. д-р Ангел Ангелов,

Ръководител на Център за обучение по качество и безопасност на храните

кат. Биотехнология, УХТ.

Тел.: 032 603 608;

Тел./факс: 032 634 108;

е-mail: angelov@uft-bio.com


Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мултивак