КОНФЕРЕНЦИЯТА НА АМБ по време на изложението СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, 2013

По традиция и на изложението  „ Светът на млякото" АМБ проведе Национална научно-практическа конференция, в която участваха представители на бранша и всички заинтересувани специалисти и експерти от него.  Форумът беше открит от Симеон Присадашки, зам.-председател на УС на Асоциацията на млекопреработвателите в България. „Нашият бранш е пряко свързан с финансиране за подобряване на условията на производство и за въвеждането на нови технологии. В този смисъл през 2013 г. направихме крачка назад във връзка с европейското финансиране - не беше и няма да бъде отворена в този програмен период мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селките райони (ПРСР). Затова трябва да търсим други начини и форми, чрез които да успеем да изпълним нашите инвестиционни планове и да продължаваме да бъдем конкурентни на пазарите", каза в експозето си Симеон Присадашки.

Млекопреработвателите се обединиха около мнението, че модерната търговия все повече навлиза на българския пазар и споделиха, че браншът изпитва най-големи затруднения именно в тази насока. Присадашки сподели за проведената среща с изпълнителния директор за България на търговската верига „Карфур" и призова въпросите да бъдат поставени пред УС на АМБ и да бъдат решавани.

Проф. Кирил Тодоров и  Тодор Мадолев от катедра „Предприемачество" при УНСС изтъкнаха пред участниците възможносттите за съдействие  за разширяване на пазарите и развитие на предприемачеството в бранша на млекопреработването, както и начините за онаследяване на бизнеса. Свилен Колев  представи предизвикателствата и  възможности за развитие на млечния сектор през новия програмен период 2014-2020 и финансирането по новата ОСП.

Възможности за финансиране на проекти в животновъдството и млекопреработването от Националния гаранционен фонд, предимствата и начините за оказване на помощ от фонда представи експертът от Националния гаранционен фонд Диана Дукова. Тя сподели пред участниците, че тази структура е готова за съдействие и оказване на помощ на онези предприемчиви българи, които искат да усвояват средства  по Програмата за развитие на селските райони, че функцията на фонда е експертна помощ и изгодни възможности за кредитиране на предприемчивите българи.

 


Мултивак Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка INTRAMA1 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров