КЗК санкционира фирма за имитация на млечните продукти „Боженци”

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения от страна на "Герма 95" ЕООД, София и наложи три имуществени санкции по 166 880 лв., съобщиха от комисията.

КЗК постанови прекратяване на нарушението по чл. 35, ал. 1 – имитация и незабавно изпълнение на решението в тази му част. Комисията установи извършено нарушение по чл. 29 – нелоялна конкуренция от страна на "ЧЕХ-99" ООД, Велико Търново и наложи имуществена санкция от 96 780 лв., като постанови прекратяване на нарушението и незабавно изпълнение на решението в тази му част. Молителят "Елви" ООД произвежда кисело мляко "Боженци" от 2005 г. Герма 95 е дистрибутор на продуктите на Елви от 2008 г. до юни 2011 г.

Проучването установи, че от м. септември 2011 г. Герма-95 започва да продава кисело мляко, а впоследствие и други млечни продукти, с марката "Боженци". Цялостният дизайн на опаковките на двете дружества е идентичен, до степен, която създава реална заблуда у потребителите. КЗК счита, че ответникът не само, че не е положил усилия да отличи своите продукти, но е търсил сходство и асоциативна връзка с тези на молителя, с което е целял да се възползва от тяхната разпознаваемост на пазара.

Разследването също така доказа, че след като е получил отказ от Патентно ведомство за регистрация на словна марка "Боженци", ответникът е изпратил писма до различни търговци - клиенти на молителя или негови съконтрагенти, с които ги подтиква да спрат реализацията на продукцията "Боженци".

В резултат на тези нелоялни действия са прекъснати едностранно част от търговските отношения на Елби. По отношение на "Чех-99" ООД производството установи, че дружество е нарушило разпоредбата за лоялна конкуренция, като се е ангажирало да произвежда за Герма-95 кисело мляко с наложения на пазара цялостен дизайн, въпреки че е знаело за спора между молителя и ответника за марката "Боженци".

При определяне на санкциите Комисията е взела под внимание тежестта и периода на нарушенията. /БГНЕС /


Мултивак Мандра Чех Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД INTRAMA1