КАЧЕСТВЕНО ЕВРОПЕЙСКО СИРЕНЕ

"Качествено европейско сирене"  e третата Промоционална Програма за млечни продукти, която  бе одобрена от ЕК и се изпълнява от Асоциация на млекопреработвателите в България. Със заложените мерки за информиране и насърчаване на млечни продукти, по-специално, качествено сирене, насочено специално към трети страни Казахстан (KАЗ), Азербайджан (AЗ) и Обединени Арабски Емирства (ОАЕ) се цели да бъде фокусирано вниманието на потребителите към европейските млечни продукти, произведени в България, които имат уникални здравословни качества .

Програмата се осъществява по проект на Европейската Комисия и е част от „Насърчаване на европейски селскостопански продукти в трети страни”, в рамките на схемата за финансиране на промоционални програми, съфинансирани от Регламент (ЕО) No 501/ 2008 на Комисията от 5 юни 2008 г. и изменен с Регламент за Изпълнение (EС) № 1085/ 2011 и 737/ 2013 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (EО) № 3/2008 на Съвета относно действията на информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на пазари на трети страни.

Прочети още  ...Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Мандра Лесидрен ЕООД Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Данон