История на АМБ

20-ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

15 ГОДИНИ ВЕСТНИК „МЛЯКО +"

 

12 март 1991 година – в Хасково е учреден Съюз на млекарите, обединяващ тогавашните държавни млекопреработвателни предприятия 59 на брой и млекопроизводители, който по-късно се слива и прераства в Асоциация на млекопреработвателите в България.

1993-98 г. – административното звено на АМБ подготвя бюлетин с актуална информация за изкупните цени на млякото и продажните на млечни продукти, който на циклостил и разпространява на своите членове!

1998 г.

  • 10 март – обединение между Съюза на млекарите и Националната асоциация на частните млекопреработватели.

  • 30 юли – излиза брой 1 на вестник „Млекопреработвател”.

  • 14 юли – провежда се второ заседание на Инициативния комитет за учредяване на Национална млечна асоциация, чиято цел е обединение на АМБ и Асоциациите на млекопроизводителите в т.н. Голяма асоциация. Тя трябва да търси взаимодействие между двете основни страни в процеса на цялото млечно производство така, че да има в бъдеще устоийчива млечна индустрия.

  • Взема се решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция. АМБ провежда среща с министъра на икономиката Ал. Божков. Председателят на УС на АМБ Димитър Карамфилов поставя въпросът за изискванията на ЕС за санитарни и други условия на млекопреработвателните предприятия. Въпросите, които са поставени са: - Промени и допълнения в Закона за ДДС; - Данъкът да бъде 0 и размерът му да се определя като върху стойността на сделката се начислява данъчен процент; - АМБ настоява за конкретизация на чл. 14 от Закона за подпомагане на земеделските производители и средствата в ДФЗ да бъдат разпределени целево; - Дискутирана е възможността на намаляване корпоративното данъчно облагане на млекопреработвателните предприятия;

  • Вестник „Млекопреработвател” представя на своите страници фирмите, членки на АМБ – „Кондов екопродукция , произвеждащо първите в страната биомлечни продукти и фирма „Млечен път”, която е внедрила стриктен контрол в съответствие с европейските изисквания;


  • Цялата история и събития през 20-те години, вижте в прикачения файл ...

Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мандра Чех INTRAMA1 Мандра Лесидрен ЕООД