Документи

ПРОЕКТ на Закон за браншовите организации на земеделските производители и преработватели на земеделска продукция (654-01-43/25.03.2016 г.)


СИТУАЦИОННО-ПЕРСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Декември, 2014 г.

По данни на отдел „Агростатистика" на МЗХ, през 2013 г. общото производство на мляко в страната бележи ръст от 5,2% в сравнение с предходната година и достига до 1 306 048 тона. Наблюдава се увеличение при добива на всички видове мляко - най-съществено при овчето и биволското мляко, а най-слабо - при козето мляко ...


НАБЛЮДАВА СЕ СПАД В ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Производството на традиционни млечни продукти като сирене, масло, кисело и прясно мляко е намаляло леко през миналата година, това на кашкавал и пушени сирена се е увеличило, а компаниите от сектора са продължили да разнообразяват продукцията си. Количеството на преработеното мляко е намаляло в сравнение с предходната година на фона на ръст в общо произведеното. За сметка на спадащата преработка са продължили да нарастват директните продажби на мляко и използваното за собствена консумация от производителите. Това са основните тенденции на млекопреработвателния сектор през миналата година, показват официалните данни на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).


Референция от ПГХВТ "Проф. д-р Георги Павлов"

Референцията се издава в израз на задоволство от работата на г-жа Магдалена Апостолова - редактор на вестник МЛЯКО ПЛЮС (специализирано издание на АМБ), за оказаното съдействие и разяснения относно Националния проект за оценка на компетенциите на БСК


Доклад от проучване: МЛЕЧНИЯ СЕКТОР НЯМА ДОВЕРИЕ В ИНСТИТУЦИИТЕ

Целта на проучването по проекта е свързана пряко с повишаване на възможностите на българските земеделски стопани, фермери, производители на млечни продукти. Затова въпросите в анкетата са формулирани последователно с отразяване на познанията и информираността по отношение на запазване и спазване на традиционните технологии, както и използването на опита на стопани и производители вече утвърдени в бранша.INTRAMA1 Млечни продукти с марка Димитър Маджаров Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните