ЕК: В България не се усвояват добре парите по ПРСР

Брюксел. Към края на февруари 2012 г. Комисията е възстановила на България общо 586 млн. EUR от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за плащания, направени в рамките на българската програма за развитие на селските райони 2007—2013 г. (ПРСР), което се равнява на 22 % от общо отпуснатите по ЕЗФРСР средства. В момента се обработва още едно искане за около 251 млн.

EUR, което, ако бъде одобрено, ще повиши нивото на плащанията до 32 %. Това се посочва в отговора на Европейската комисия на евродепутата от Групата на Социалистите и Демократите в Европейския парламент Илияна Йотова. Въпросът на Йотова е - направила ли е Комисията оценка на нивото на усвояемост на България? Има ли безвъзвратно изгубени средства от програмата, които няма да могат да бъдат реализирани до края на нейното действие. На въпрос - поддържа ли Комисията контакт с българските власти относно нивото на усвояемост по фондовете, отговорът от ЕК е: Да, като част от мониторинга по отношение на програмите на всички държави-членки Комисията редовно проверява степента на изпълнение на българската ПРСР. Налице е потенциален риск за първа загуба на финансиране за българската ПРСР за края на 2011 г. по т.нар. n+2 правило за автоматична отмяна на финансов ангажимент.

Дали това ще се потвърди, зависи от резултата от разглеждането на една промяна в българската ПРСР, което понастоящем се провежда от службите на Комисията. На въпрос - възможно ли е Комисията да наложи санкции върху България относно нивото на усвояемост и какви ще бъдат последиците за България, ако нивото на усвояемост не се подобри/покачи, отговорът на ЕК е: Да. Като се има предвид доста ниската степен на изпълнение на българската ПРСР, и произтичащия от това риск по правилото n+2, Комисията наблюдава отблизо тези проблеми съвместно с българските власти от 2010 г. насам в контекста на споделеното управление.

Целта беше да се проучат възможните начини за ускоряване на изпълнението на ПРСР. Не, Комисията не може да наложи „наказания“ на България или която и да било друга държава-членка поради нивото им на усвояване на средства от ЕЗФРСР. Пълното усвояване на средства от ЕС е на първо място отговорност на съответната държава членка и изцяло в неин интерес. Според Комисията, ако нивото на усвояване по ПРСР не се повиши, има опасност България да бъде изправена пред (още) отмени на финансови ангажименти на средства от ЕЗФРСР по българската програма за развитие на селските райони до края на програмния период 2007 — 2013 година.

В интервю за Агенция "Фокус" Илияна Йотова коментира: "Преди да си подготвя това парламентарно питане, аз изчетох внимателно всички информации, които е давало Министерството на земеделието, включително и отговорите на министър Найденов, по време на парламентарен контрол в българското Народно събрание. Всеки път, усвоената сума, договорената сума, бяха различни и процентите бяха различни. Така че, аз наистина с голям страх написах в моето питане към комисията - усвоената за сега сума. Предпочитам да получа точната информация от европейските институции, защото знам, че там няма политика и няма заиграване с цифри, няма еквилибристика с цифри".


Данон Мултивак Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров