ЕВРОКОМИСИЯТА СТАРТИРА 13 СПЕШНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КРИЗАТА В МЛЕЧНИЯ СЕКТОР

Според евро-политиците повишаването на цените на суровото мляко може да се случи обратно-пропорционално на субсидирането в сектора,което трябва да се случи паралелно с прилагането на структурни реформи. Какви ще са тези реформи и в полза на кого, всеки сам може да прецени на база предложените мерки. Ясен факт обаче, е че България и българските животновъди са поставени в изключително тежка и нелоялна среда, сред опитни политически и финансови хищници.


Еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони Фил Хогън заяви, че във връзка с кризата в сектора ще стартират 13 спешни мерки в подкрепа на фермерите:


Прилагане на доброволното управление на доставките (член 222)

ЕК активира, за ограничен период от време, възможността да се даде възможност на организациите на производители, междубраншовите организации и кооперации в сектора на млякото и млечните продукти, за да работят на база доброволни споразумения относно тяхното производство и снабдяване. Това е така наречения член 222 от общата организация на пазара (ООП), която е специфична за сектора на селското стопанство и може да се прилага в случай на сериозен дисбаланс на пазара. Комисията стигна до заключението, че най-строгите условия за прилагане на настоящия член за сектора на млякото и млечните продукти, са изпълнени при сегашните обстоятелства. Това е изключителна мярка, която трябва да защити вътрешния пазар на ЕС и бе включена от законодателите в реформата на ОСП 2013 г., но никога не е използвана до момента.


Временно увеличение на държавната помощ

ЕК ще даде своята пълна подкрепа за временно приемане на държавна помощ, която ще позволи на държавите-членки да предоставят до максимум от € 15.000 на земеделски производител, за година и няма национален таван за прилагане на тази мярка. Това може да стане веднага и много по-бързо, отколкото увеличаване на таваните по DeMinimis.


Удвояване на таваните за интервенция за обезмаслено мляко на прах и масло

Комисията ще увеличи количествените тавани за обезмаслено мляко на прах и масло, от 109,000 тона и 60000 тона, съответно на 218, 000 тона и 100,000 тона. По този начин се подкрепя  фиксирана интервенционна цена.


Финансови инструменти / Европейска инвестиционна банка / Европейски фонд за стратегически инвестиции

Комисията ще даде приоритет на своя ангажимент с ЕИБ, с оглед разработването на подходящи финансови инструменти за подпомагане на земеделските производители и преработватели да инвестират в своите предприятия за подобряване на конкурентоспособността на тези предприятия или да инвестират в вземане на необходимите структурни промени. Държавите-членки се насърчават също да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от Европейския фонд за стратегически инвестиции за инвестиции в сектора на селското стопанство, както и да се разгледат възможността за създаване на специализирани платформи за EFSI финансиране.


Укрепване на млекопроизводителите във веригата на доставки

Ролята и позицията на производителите във веригата на предлагането на храни продължава да бъде от голямо значение. Работната група на селскостопанските пазари, която стартира като част от пакета за подпомагане с 500 милиона € от септември 2015 г., ще анализира есенните изводи и законодателни препоръки за подобряване на баланса във веригата. Това бе решено днес, като националните представители на високо равнище ще се срещнат с работната група на селскостопанските пазари с оглед на конкретни решения за визията на сектора на млякото и млечните продукти.


Допълнително подпомагане на сектора на свинското месо

В отговор на предложенията за нова схема за помощи за частно складиране на свинско месо, комисар Хоган ще обмисли въвеждането на нова схема. Подробностите по схемата, включително времето на въвеждането му, ще трябва да бъдат потвърдени.


Създаване на обсерватория за следена на пазара на месо

Всички държави-членки признават и дават висока оценка на работата на Комисията в мониторинга на пазара и обмен на ценна информация за тенденциите в пазара на месо. Обсерватория за мониторинг на пазара на месо ще обследва говеждо и свинско месо.


Подкрепа по линия на международната търговия

Във връзка с преговорите по TTIP и Меркосур


Насърчаване на агросектора чрез промоционални кампании

Промоционалните кампании са ключов инструмент за намиране на нови пазари и над € 110 милиона са на разположение за 2016 само за подкрепа на насърчаването на селскостопанската продукция на ЕС в рамките на ЕС и на трети страни. Над 30 милиона € са специално предназначени за секторите на свинско месо и млечните продукти. Днес се добавят нови 30 милиона евро, за да се отрази на смущенията на пазара в тези сектори.


Руското ембарго - продължаване на подкрепата за фермерите с 1 година

Комисията като цяло продължава усилията си за вдигане на фитосанитарното ембарго на руската забрана. Въпреки усилията да се осигури бързо възобновяване на търговията между ЕС и Русия, много малко се е случило - напредък има само за японски, бразилски, украински и американски пазари.


Експортни кредити за агробизнеса

Комисията проучва възможността за въвеждане на схема за експортно кредитиране, която може да се допълни към схемите, които държавите-членки прилагат на национално ниво. В това отношение, Генерална дирекция по земеделие ще засили контактите си с ЕИБ и съответните агенции в държавите-членки.


Сектор Плодове и Зеленчуци

Комисията обмисля удължаване на извънредните мерки за плодове и зеленчуци, произтичащи от руската забрана, която ще изтече на 30 юни.


Стимулиране на сектора по линия на проектите по ПРСР до 2020

Комисията ще работи заедно с държавите-членки, за да види къде и как Програмите за развитие на селските райони ще могат да се урегулират, за да ги направят по-отзивчиви към настоящата криза.

 


Мандра Лесидрен ЕООД Генезис Лаборатории Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Млечни продукти с марка Димитър Маджаров