Документи

ЗАПОВЕД № РД09-615 от 01.08.2011 г

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 48, ал. 1 от Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и във връзка с чл. 24, ал. 2 от Наредба №23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота (обн. ДВ бр.108 от 19.12.2007 г.)


ЗАЯВЛЕНИЕ за одобряване на изкупвач на краве мляко


Български държавни стандарти за млечни продукти

След внесено в Български институт за стандартизация на 17 февруари 2009 г. предложение от страна на Национална ветеринарномедицинска служба, бяха разработени национални стандарти за млечни продукти.
Стандартите за „Българско кисело мляко”, „Българско сирене”, „Български кашкавал” са отнасят за традиционните български продукти и имат доброволен характер. С тях се определят изискванията за производство, опаковка, маркировка, съхранение и транспорт.
Моля последвайте линка ...


ЗАКОН за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукт

Обн., ДВ, бр. 23 от 29.02.2008г.
Най-важния извод при анализа на новата Наредба е, че с нея се дава „глътка въздух” на млекопроизводителите по отношение на заложените в предишния текст на Наредбата срокове за постигане на съответствие по отношение на общия брой микроорганизми (ОБМ) в млякото – до 100 000 /мл.
За повече информация, моля последвайте линковете:

Изменение и допълнение на Наредба №4

НАРЕДБА №4Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мандра Чех Мултивак