Документи

Анализ на тенденциите на международния пазар на млечни продукти според ЕС: ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО СЕ СВИВА, ЦЕНИТЕ РАСТАТ.

Перспективите за растеж на цените на млечни продукти на световния пазар през 2013 г. са все още съвсем реални. Основната причина за тази тенденция, както и преди и се очакваше, ще бъде намаляването на темповете на растеж на производството....

 


Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Производство на мляко и млечни продукти” - 2011


НАРЕДБА № 23 от 13.12.2007 г. за Управление на националната млечна квота

Наредбата е издадена от Министерството на земеделието и храните и влиза в сила от 19.12.2007 г.
Обн. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007 г., изм. ДВ. бр.76 от 29 Август 2008 г., изм. ДВ. бр.63 от 16 Август 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.64 от 21 Август 2012 г.


Проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти


Анализ на Проф. д-р Трифон Дарджонов

ИЗРАВНЯВАНЕТО НА СУБСИДИИТЕ ПО СТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА-ГАРАНЦИЯ ЗА ХАРМОНИЧНО РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТОЛакрима - хубаво българско сирене от 1959 Данон Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните INTRAMA1