В ЛУКОВИТСКО СА СЪЗДАДЕНИ МЛЕКАРСКИ КООПЕРАЦИИ ПРЕЗ МИНАЛИЯ ВЕК

От 1903 г. за българското млекарство започва нов етап. В България се основава първата млекарска кооперация и започва млекарската просвета.  През тази година се отпечатва първият труд – „Технология на млечните продукти“ и  се полага началото на контрол върху млякото, макар и само в София. По това време светът е заинтригуван от съобщението, което прави именитият биолог Иля Мечников за качествата на българското кисело мляко.

Съвкупността от събития, съчетана с увеличаване на интелигенцията в страната, включително и на специалисти създава предпоставки за по-интензивен и модерен развой. Въвеждането на все по-нова техникадопринася за подобряване на технологиите и хигиената на преработка на млякото. Наред с това нараства млекодобива и това увеличава производството на млечни продукти. В обширен научен труд проф. Рада Балевска, проф. Иван Такев и проф. Петър Минев съобщават, че до Балканската война в България са произвеждани 22-25 млн.кг. бяло саламурено сирене и 5-6 млн. кг. Кашкавал. По-голяма част от сиренето е произвеждано в домакинствата, а кашкавалът се прави в мандри. Половината от кашкавалът е изнасян в чужбина.

През периода 1903-1944 г. настъпва застой в развитието на млекарството, заради войните, животните намаляват, млякото също, а техниката се износва.  През този период млекопроизводителите са експлоатирани от частните търговци под различна форма – чрез отбиви в количествата или в цената на млякото, глоби, умишлени фалити и т.н. Консуматорите са ощетявани чрез по-високи цени на млечните продукти. Голям брой дребни стопани фалират, заради продадени животни и селска покъщнина. Някои от тях търсят спасение чрез обединяване в сдружения. Така възникват и първите кооперации.

Първите животновъдни млекарски дружества възникват в Швейцария през 1860 г., като до 1888 г. са образувани 500 сдружения. У нас за модел служат основаните дружества в Дания.

Нова форма на сдружаване е образуването през 2014 г. на Говедовъдно дружество с. Дерманци, Плевенски окръг. На 11.03.1928 г. към дружеството е образуван млекарски отдел и открита кооперативна млекарница. Инициаториса младите агрономи специалисти, завършили в чужбина Никола Платиканов, после асистент на Ж.Ганчев- академик, Георги Хлебаров, С. Луканов, и Митко стоев станали професори в Селскостопанска академия. При формиране на млекарския отдел към кооперацията в с. Дерманци присъстват 32 души – основатели, както и стопани от съседните села. Те създават впоследствие  говедовъдни дружества в селата Бежаново, Ъглен, Търнак, Петърница, Беглиж и Махалата.

По примера на с. Дерманци през 1928 г. изникват млекарски кооперации в селата Бреница, Долни Луковит, Петърница, Новачене и други. Те получават заем от 200 000 лева от държавата и построяват образцови мандри, чиято дейност е преуставонена наскоро след това.

Кооперациите се увеличават, но се увеличават и противниците им. В бр. 5 на Плевенския окръжен вестник  от 15 май 1928 г. д-р Игнатов, ветеринарен лекар по повод образуването на млекарската кооперация в с. Дерманци пише следното: „ Ето защо основаването на млекарската кооперация в Дерманци е прибързано дело, което може да представлява опасност в тоя край!“ 

КРЕДИТИРАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ И МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕТО

През годините на голямата стопанска криза 1929-1934 г. от която не убягва и нашата страна експлоатацията на дребните стопани млекопроизводители се засилва извънредно много. Мерките в държавата със Закона за облекчаване на длъжниците не облекчават тяхното положение. Частните търговци мандраджии имат за главна цел печалбата от мандрите. Дребните стопани-производители и консуматори търсят спасение в кооперациите.

Образуването на първите млекарски кооперации са добър пример за подражание. Благодарение на грижите, които те полагат се увеличава млечността на овцете и се подобряват качествата на млякото. В резултата се образуват нови кооперации, като до 1939 г. наброяват 23 говедовъдни и 25 овцевъдни, а към 1944 г. те стават 63. Тези кооперации донасят първия подем и първите успехи на сиренарството в България. Кооперациите са все още мялко, като се има предвид, че през 1939 г. в страната има 1 159 мандри., при това те са специализирани дружества.

Частните мандраджии имат свои магазини, складове, амбалаж, а кооперативите нямат и каквото произведат го продават на частни търговци. Това налага образуването през 1933 г. на Отдел „Млечни продукти“ при Общия съюз на българските земеделски кооперации с началник Кръстю Ангелов от Павликени.

 

През 1935 г. се издава Наредба –закон за млекопреработването, ДВ бр. 129 от 13.06.1936 г. се обнародва Правилник за организиране и контрол на износа на млечни продукти. Той регламентира правата и задълженията на частните търговци, но не и на кооперациите, които все още не участват  в него. Едва през 1938-1939 г. отдел „Млечни продукти“ при ОСБЗК прави опит за износ с продукти от кооперативните мандри  в Кайро.


Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Мандра Лесидрен ЕООД Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД