Българско кисело мляко

Автори:
ст.н.д. д-р инж. Мария Стефанова Кондратенко и
Проф.д-р Желязко Симов


Мултивак Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Мандра Чех