Българско кисело мляко

Автори:
ст.н.д. д-р инж. Мария Стефанова Кондратенко и
Проф.д-р Желязко Симов


Генезис Лаборатории Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка INTRAMA1 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД