Българското име на дълголетието - 100 години от откриването на Lactobacillus Bulgaricum

Автори:
Научно-консултативен съвет към АМБ под редакцията на Фондация "Д-р Стамен Григоров"

Кратки резюмета на научните доклади изнесени на Международен симпозиум за оригиналното българско кисело мляко проведен в чест на 100 години от откриването на Lactobacillus Bulgaricus 25 - 27 май 2005, София


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Мултивак Млечни продукти с марка Димитър Маджаров INTRAMA1