Български биопроизводители ще могат да продават продукцията си в САЩ

Отнася се само за сертифицираните производители.

От първи юни 2012 г. няма да бъдат необходими допълнителни разрешения от американските контролни служби От първи юни тази година сертифицираните български биопроизводители ще могат да продават свободно продукцията си в САЩ, без да са необходими допълнителни разрешения от американските контролни служби. Свободният достъп е валиден и за сертифицирани биопрозводители от САЩ, които искат да предлагат продукцията си в държавите от Европейския съюз. Взаимните облекчения са въведени с подписаното търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ, съобщиха наскоро от Европейската комисия. Целта на споразумението е да се насърчат екопроизводителите при реализацията на продукцията им.

БИО ПАЗАРЪТ СЕ РАЗРАСТВА Пазарът на биологични продукти в ЕС и САЩ се оценява на близо 40 милиарда евро и нараства с всяка изминала година, сочи статистиката. Неслучайно в новата си Обща селскостопанска политика Еврокомисията залага редица насърчения за прилагане на естествените практики в земеделието и животновъдството.

ЕВРОПЕЙСКИТЕ СУБСИДИИ ЗА СЕКТОРА През последната година експертите от министерството на земеделието и фонд “Земеделие” положиха огромни усилия в подкрепа на българските биопроизводители, които понесоха огромни поражения от неадекватното администриране, ориентирано към изплащането на европейските субсидии за сектора. За първи път през миналата година агроекологичните плащания на фермерите бяха осъществени преди субисидите за останалите земеделски производители. Променя се и практиката за оценка и консултиране на фермери, които тепърва искат да се занимават с екологично производство.


Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Агроновините - електронна медия за новини от селскито стопанство и храните Мандра Лесидрен ЕООД Мултивак