БСК подготвя проект за разширяване на MyCompetence

Българската стопанска камара (БСК) ще положи максимални усилия да продължи да разширява капацитета и обхвата на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена и внедрена със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013). За целта експертите на камарата работят интензивно върху подготовката на нов проект, с който ще кандидатстват за финансиране през новия програмен период на същата оперативна програма. От успешното приключване на този процес зависи бъдещето на референтната мрежа за оценка на компетенциите, както и включването на нови икономически сектори в MyCompetence.


А интерес и потребност от разширяване на системата и като територия, и като сектори има. Това стана ясно на годишната среща на регионалните организации на БСК. Представителите на камарата в страната смятат за недостатъчни действащите в момента четири регионални центрове за оценка на компетенциите (РЦОК) - в София, Русе, Варна и Бургас, които от началото на тази година обединиха съществувалите преди 10 РЦОК.  Отчетена е нееобходимостта да се обхванат повече икономически сектори от пилотните 20, за които в MyCompetence са разработени секторни компетентностни модели.


В момента експерти на БСК подготвят концепция за осигуряване на устойчивост на системата чрез засилване на нейното присъствие в регионите и в икономиката на страната. Паралелно с това се полагат много усилия за увеличаване и усъвършенстване на нейните инструменти и ресурси, които ще повишат още повече нейната полезност.


В момента  в MyCompetence са се  регистрирали 5 400  потребители, повече от  4500 човека вече са проверили нивото на различни свои компетенции чрез тестове с инструменти за оценка. Най-голям продължава да е интересът към тестовете за мениджърски и социални компетенции.


Повече от  1200 потребители на системата вече са завършили или в момента преминават през нейните общо 25 електронни обучения. Сред тях лидер по привлечен интерес е курсът за ефективно управление на екипи. Следват го обученията по подбор на персонал, управление на продажбите и базова дигитална компетентност. Почти 500 човека са използвали инструмента за самооценка на компетенции за някоя от включените в MyCompetence 490 длъжности.


Ако искате да се запознаете и да ползвате системата, може да го направите от този линк: MyCompetence.bg

 


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Данон Мултивак