Анкети на АМБ

Каква е ролята на АМБ при формиране политиката на млекопреработвателния бранш и млечния сектор?

Симеон Присадашки: зам председател на УС на АМБ и собственик на фирма „Жоси" АМБ изгради единна политика на млекопреработвателния...
» Прочети още

Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД Мултивак INTRAMA1 Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка