Административно звено
Администрация


Магдалена Апостолова -
координатор и редактор на вестник МЛЯКО+

Административното звено на АМБ отговаря за:

 • Организацията и управлението на оперативно текущата работа в Асоциацията;
 • Организациата и изпълнението на оперативните задачи и решения на Общото събрание и Управителния съвет;
 • Подготовката на заседанията на УС и осигурява присъствие на членовете;
 • Разработването на финансовия план и годишен бюджет на организацията;
 • Реализира изпълнението на финансовия план и годишен бюджет на Асоциацията;
 • Осигурява строг контрол и отчетност на текущите разходи;
 • Осъществява управлението на имуществата на АМБ, без право да го обременява с тежест;
 • Осигурява участие на експерти в административните институции за участие в работни групи при подготвяне нормативни документи касаещи млечния сектор;
 • Подготвя за членовете на ОС и УС информации, отчетни доклади и др.; Материали свързани с дейността на Асоциацията;
 • Организира дейността на научно консултативния съвет към АМБ;
 • Подготвя провеждането на обучителни семинари и курсове по възникнали; проблеми в технологичните съвременни изисквания в технологичните процеси за производство на млечни продукти;
 • Организира издаване на актуална специализирана литература, необходима за практиката;
 • Организира издаването на в-к „Мляко плюс” и неговото разпространение;
 • Подпомага НМБ за реализиране на неговите задължения в областта на млекопреработвателната промишленост.Контактна информация

Тел: 02/953-27-23; 02/952-32-65; 0886/422 724


Е-поща: bam@milkbg.org


INTRAMA1 Мандра Лесидрен ЕООД Мандра Чех Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД