АРЧПБ номинира най-млечните крави и ТОП фермите в България за 2011

Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България-гр. Добрич обяви своите номинации за най-млечни крави за 2011 година, съобщиха за Фермер БГ от асоциацията.

Асоциацията през отчетния период е извършила контрол на продуктивните качества, водене на родословната книга и изготвяне на случните планове при 22 855 крави, като обема на работа в сравнение с 2010 се увеличил с 53 ферми и 4366 крави. Средно в контролираните ферми се отглеждат по 118 крави. Най-голям брой крави се контролирани в района на Пловдив- 4279, Сливен-2999, Враца-2490, Стара Загора-2319. Най-голям е броят на контролираните ферми в Добрич-41, Търговище-27, Сливен-23. Номинацията за най-висок среден млеконадой от крава се дава на ферма " Асеница 96 -Асеновград "където от 204 крави е регистрирана средна млечност от 9629 кг. Фермата на " Кохортис Милк " село Кортен се нарежда на второ място като от 163 крави е получено по 9267 кг.

Фермата на ЧЗП Светла Манева от гр. Пловдив е с 8666 кг. от 91 крави, а стопанството на " Янкови " ООД гр. Търговище с 8542 кг. мляко от 202 крави. Фермата в село Чавдарци обл. Ловеч се нарежда също сред ТОП първенците в България с 8487 кг. мляко от 211 крави. Във фермите в с. Твърдица и с. Елхово на Пламен Пенчев от 1003 крави е получено по 8182 кгг. мляко. "Диана - МИ М. Иванов " село Кортен с 8179 кг. мляко от 355 крави. Освен фермите рекордистки бяха номинирани и кравите рекордистки, крави които по нищо не отстъпват на тези от ранглистите на Европа.

"Крави , отгледани в България ихранени с български фуражи, гледани от българи, селекционирани от наши специалисти. За съжеление липсата на система за производство на бици ни лишава да имаме и такива наше производство, а знаем че именно бикопроизводството е върха на селекцията. Няма ли го него значи не сме си свършили работата до край.", заявиха пред Фермер.БГ от асоциацията. НОМИНИРАНИ КРАВИ РЕКОРДИСТКИ ЗА 2О11 ГОДИНА ПО МЛЕЧНОСТ Тези резултати са постигнати най-вече благодарение на фермерите, които са осигурили всичко за животните си, но трябва да отчетем и невидимия на пръв поглед труд на хората в сянка-селекционерите, които дерижираха развъдните процеси и чудесата станаха-да имаме над 80 крави с млечност над 10 тона.

За всичко това Националния съюз на говедовъдите в България благодари на селекционерите работещи със стадата, поздравява собствениците на номинираните животни и пожелава на изпълнителния директор на асоциацията-Ангел Йонов още по голям брои рекордистки, заяви пред Фермер.БГ Михаил Михайлов-изп.директор на НСГБ.


Лакрима - хубаво българско сирене от 1959 Генезис Лаборатории INTRAMA1 Мултивак