АМБ ще защити българските млечни продукти в ЮНЕСКО

След приемане на БДС за производство на български млечни продукти се утвърдиха ясни критерии за състава, начина на производство и етикетирането им, което спомогна на редица фирми да се утвърдят като производители и износители.Това обdче не е достатъчно.

АМБ, като браншова организация, призвана да защитава интересите на българските млечни продукти, както и интересите на българските производители на мляко и млекопреработватели.

Затова УС на АМБ взе решение и прие предложението на редактора на вестник „Мляко+” да се направят необходимите постъпки и действия българското кисело мляко и сирене, както и останалите традиционни млечни продукти, да бъдат признати като оригинални и традиционни и да  защитени в ЮНЕСКО.

АМБ подготви и изпрати писмо до представителството в България на ЮНЕСКО, за да бъдат подготвени необходимите документи и българските млечни проидукти да бъдат защитени, като традиционни.


Мултивак Мандра Чех Генезис Лаборатории Производство млечни продукти Абламилк Милкком ЕООД