Жоси ООД - Млекопроизводство и млекопреработка Данон Мандра Чех Лакрима - хубаво българско сирене от 1959